fbpx

Ekspeditor (3 ay)

Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti, nəqliyyatın təşkili və idarə edilməsi: avtomobil, dəmir yolu, hava və su nəqliyyatı; qarışıq və konteyner daşımaları

Əməli və nəzəri təlim, nəqliyyatın təşkilində və idarə edilməsində praktik məşğələlər.

Müəllim uzun illər ekspeditor işində Azərbaycanda və xaricdə çalışıb.

Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti, nəqliyyatın təşkili və idarə edilməsi

Dərslər fərdi şəkildə, şəhərin mərkəzində, azərbaycan və rus dillərində keçirilir.

Xarici kompaniyalarda və xaricdə ekspeditor işləmək istəyənlərə təlim ingilis dilində keçirilə bilər.

Təhsil müddəti 3 aydır. Təhsil tezləşdirilmiş haldada keçirilə bilər.

Beynəlxalq İnstitutun DİPLOMU və SERTİFİKATI verilir, azərbaycan, ingilis, rus və türk dillərində.

Scroll to top