fbpx

Ekspeditor (3 ay)

Ekspeditor Kursları
(nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti, nəqliyyatın təşkili və idarə edilməsi: avtomobil, dəmir yolu, hava və su nəqliyyatı; qarışıq və konteyner daşımaları)

Əməli və nəzəri təlim, nəqliyyatın təşkilində və idarə edilməsində praktik məşğələlər.

Müəllim uzun illər ekspeditor işində Azərbaycanda və xaricdə çalışıb.

Ekspeditor Kursları (nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti, nəqliyyatın təşkili və idarə edilməsi: avtomobil, dəmir yolu, hava və su nəqliyyatı; qarışıq və konteyner daşımaları)

Dərslər fərdi şəkildə, şəhərin mərkəzində, azərbaycan və rus dillərində keçirilir.

Xarici kompaniyalarda və xaricdə ekspeditor işləmək istəyənlərə təlim ingilis dilində keçirilə bilər.

Təhsil müddəti 3 aydır. Təhsil tezləşdirilmiş haldada keçirilə bilər.

Beynəlxalq İnstitutun DİPLOMU və SERTİFİKATI verilir, azərbaycan, ingilis, rus və türk dillərində.

Scroll to top