fbpx

"HR-menecer" kursları dinləyiçilərin rəyləri

Beynəlxalq İxtiraçılıq və Biznes İnstitutu haqqında rəylər

"HR-menecer"
kursları dinləyiçilərin rəyləri

Курсы прошли замечательно!
    Объяснение учебного материала было доступно и разъяснено наилучшим образом.
    Дидактические учебные материалы дают полное представление о предмете.
Александра Мирошниченко-Микей
Руководству Международного Института Изобретательства и Бизнеса!
    В этом году прошла Курсы HR-Менеджера и осталась очень довольной. В течении трех месяцев обучения Севиндж-ханум охватила все юридические и практические аспекты кадрового делопроизводства, также юридические вопросы нашего законодательства. Кроме теоретических знаний приобретенных в процессе обучения, особо можно встретить практическое тестирование (соционика), которое имеет важное значение в подборе и оценке кадров. Индивидуальный подход и доступное объяснение материала позволило с легкостью усвоить и запомнить нужную информацию.
    Севиндж-ханум имеет большой практический опыт, также является профессионалом своего дела, и в то же время она прекрасный педагог.
Г.Фейзиева
    Beynəlxalq İxtiraçıq və Biznes Institutunda HR menecer kursunda təhsil aldığım dövr gözəl təhsil müəssisəsi kimi xatirimdə qalacaq. Keçırilən təhsil zamanı əyani vəsaitlər ilə təmin olunur.
    Burada aldığım biliklər mənə həmişə yardumçı olacaq. HR meneser kursunda fərdı məşğələlərdə əldə edilən bilik və təcrübə diqqətə layiq qiymətləndirirəm. Bu mənim həyatımda bir dönüş oldu. Bu kursda mən bir daha öz əmək hüquqlarımı dərindən öyrəndim. Artıq iş fəalliyyətimdə bunu tətbiq edəcəyəm.
    Kursun əsas məqsədi əmək sahəsində kadrların əmək hüququnu təmin edilməsində və qorunmasında, hüquq və düzgün müəyyən edilməsində hüququ təminatlardan ibarətdir.
    Burana HR menecer kursun tədris edən Sevinc müəlliməyə təşəkkür edirom. Sevinc müəllimə öz fənnini gözəl tədris edir.
HR menecer kursunun tələbəsi Məmmədov Rasim

Beynəlxalq İnstitutun DİPLOMU və SERTİFİKATI verilir, azərbaycan, ingilis, rus və türk dillərində.

Scroll to top