fbpx

Təsviri Həndəsə (1-3 ay)

Təsviri Həndəsə Kursları

Bu kurs sizə proyeksiyaların qurulması üçün bütün qaydalarla tanış olmağa imkan verəcək.
Sizə vərəqdə proyeksiyaları düzgün qurmağı və tərtib etməyi öyrədəcək.

Təsviri Həndəsə Kursları

Bu kursa daxildir:

  • İş sahəsi təşkilinin əsasları. Rəsm alətləri ilə işləməyin öyrədilməsi.
  • Müstəvi hissələr və həndəsi fiqurlarla iş.
  • Həndəsi cisimlərin müstəvilərdə proyeksiyası növlərinin öyrədilməsi.
  • Məkan-təxəyyül təfəkkürün inkişafı.
  • Çertyoj çevirməyin əsas üsullarının öyrənilməsi.
  • Proyeksiya cizgilərin hazırlanması. Ortoqonal proyeksiyalar üzərində iş.
  • Aksonometrik proyeksiyaların bütün növləri ilə tanışlıq.
  • Çəpbucaqlı proyeksiyalarla tanışlıq və iş.
  • Tərtibin həll edilməsi.

Təlimin keyfiyyətinə zəmanət verilir. Təlim yüksək ixtisaslı mütəxəssis (qadın) tərəfindən, şəhərin mərkəzində, azərbaycan və rus dillərində keşirilir.

Dərslər fərdi şəkildə, şəhərin mərkəzində, azərbaycan və rus dillərində keçirilir.

Təlimin müddəti 1-3 aydır (tələb olunan təlim səviyyəsindən asılı olaraq). Təlim tezləşdirilmiş haldada keçirilə bilər.

Beynəlxalq İnstitutun DİPLOMU və SERTİFİKATI verilir, azərbaycan, ingilis, rus və türk dillərində.

Scroll to top